Disclaimer

Disclaimer van StudioDen Haag

StudioDen Haag is niet aansprakelijk voor de inhoud van StudioDen Haag, noch van websites die op enigerlei wijze met StudioDen Haag zijn verbonden. StudioDen Haag is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op StudioDen Haag beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

StudioDen Haag is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via StudioDen Haag worden aangeboden. StudioDen Haag garandeert niet dat de op StudioDen Haag aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

StudioDen Haag garandeert ook niet dat de op StudioDen Haag aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. StudioDen Haag garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in StudioDen Haag hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

StudioDen Haag is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan StudioDen Haag. U vrijwaart StudioDen Haag voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website StudioDen Haag.